Dịch vụ cung cấp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp 1. Nhân viên dịch vụ cho những dự án bảo vệ.

Được đào tạo với những yêu cầu nghiêm khắc về bảo vệ.