Nội dung huấn luyện:

- Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn yếu của nhân viên. 

- Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao. 

- Bổ xung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trường.

- Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới.

- Phổ biến tình hình an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm hiện đang xảy ra trong xã hội.

Với những chương trình đào tạo và tái đào tạo như trên. Chúng tôi tin tưởng những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được cung cấp cho khách hàng đã được trang bị đầy đủ những phẩm chất, trình độ nghiệp vụ tốt nhất, mang lại sự an toàn và văn hóa cho khách hàng.